Preken 2008

"… når Gudsriket kommer". Prekener fra Hamar 2008, av Helge Hognestad

Storhamar kirke 7.des. 08

Publisert: 24.08.09
"… når Gudsriket kommer" Luk 21.29-36
 

Vangseter 19.okt.08

Publisert: 24.08.09
"Gudsnærvær" ”Hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt i blant dem” (Matt.18.20).
 

Furnes kirke 17.sept. 08

Publisert: 24.08.09
"Gud i mennesket" Luk.17.20-21
 

Hamar domkirke 12.okt.08

Publisert: 24.08.09
"Om å lete og finne gudsriket i sitt indre" Luk 15.8-10
 

Storhamar kirke 22.juni 08, 6.s.e.pinse

Publisert: 24.08.09
"Himmelrikets nøkler" Matt.16.13-20
 

Onsdagsmesse i Hamar domkirke 13.aug. 08

Publisert: 24.08.09
"Onsdagsmesse" Rom.13.8-10
 

Hamar domkirke 20.mars 08, Skjærtorsdag

Publisert: 24.08.09
”… til min hukommelse" Jes.53.1-5, 1.Kor.11.23-26
 

Onsdagsmesse i Hamar domkirke 13.febr.08

Publisert: 24.08.09
"Om profeten Elia" 1.Kong.18.18-19
 

Hamar domkirke, fastelavnssøndag 3. februar 2007

Publisert: 24.08.09
"Hvetekornets lov" Joh.12.24-33