Preken 2007

"Bli seende!". Prekener fra Hamar 2007, av Helge Hognestad

Hamar domkirke, 1.s. i advent, 2. desember 2007

Publisert: 24.08.09
Luk.4.16-22a (Salme 24, Åpenb.5.1-5) Evangelium for folk
 

Hamar domkirke, siste s. i kirkeåret, 25. november 2007

Publisert: 24.08.09
Matt.25.31-46 (Jes.65.17-19) Det kristne håpet
 

Storhamar kirke, 20.s.e. pinse, 14. oktober 2007

Publisert: 24.08.09
Mark 2.1-12 (1.Mos.15.1-6, Rom.4.1-8) ”Ta båren og gå!”
 

Hamar domkirke, Bots- og bededag, 28. oktober 2007

Publisert: 24.08.09
Dan.9.15-19 (Matt.3.7-12) ”Herre, hør!”
 

Hamar domkirke, 19.s.e. pinse, 7. oktober 2007

Publisert: 24.08.09
Mark 12.28-34 (Salme 73. 23-28) Elske Gud