Preken 2006

Søk Gud - ikke der oppe og ute, men ned og inni!

Nes kirke 19. november 2006

Publisert: 24.08.09
Nes kirke 19.nov.06, 24.s.e. pinse: Mark.12.41-44 (Jer.29.4-7)
 

Helgøya kirke 5. november 2006

Publisert: 24.08.09
Allehelgensdag Helgøya kirke 5.nov.06: Hebr.12.1-3 (Jes.60.18-22, Matt.5.13-16)
 

Helgøya kirke 8. oktober 2006

Publisert: 24.08.09
Helgøya kirke 8.okt.06, 18.s.e.pinse: Joh.8.31-36 ”Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri”
 

Nes kirke 22. oktober 2006

Publisert: 24.08.09
Nes kirke 22.okt. 06, 20.s.e. pinse: Hebr.11.1-4, 7-10 (1.Mos.9.12-17)
 

Nes kirke 10. september 2006

Publisert: 24.08.09
Nes kirke 10.sept.06, 14.s.e.pinse: Matt.5.43-48 (Rom.13.8-10)