Preken

Preken 2009/2010
Preken 2008
"… når Gudsriket kommer". Prekener fra Hamar 2008, av Helge Hognestad
Preken 2007
"Bli seende!". Prekener fra Hamar 2007, av Helge Hognestad
Preken 2006
Søk Gud - ikke der oppe og ute, men ned og inni!
Preken 2005