Kristusimpulsen - dengang og nå

Kristusimpulsen – den gang og nå

Vi deltar alle i en bevissthetsevolusjon som har pågått i århundrer så langt tilbake i historien vi kan ane. Mer og mer av våre indre potensialer er blitt utfoldet. En ny fase i denne prosessen begynte med Jesus fra Nasaret - «Kristusprosessen». Buddha og Kristus står i den samme prosessen. Hva Buddha påbegynte, videreførte Kristus, er det sagt. Mens Buddha hadde båret lyset inn i bevisstheten, bar Kristus «lyset inn i hjertet». Evne til nestekjærlighet, indre viten og healing synes å være frukt av denne prosessen. Vår utfordring er å stille seg åpen for impulsen.