Ut av det blå

Publisert: 17.03.17

«Ut av det blå»

Det er nettopp utkommet en bemerkelsesverdig bok av en amerikansk kvinne som har arbeidet i helsesektoren i over 40 år, Mary Terhune (født i 1944): «Ut av det blå.En personlig opplevelse av mystiske møter, visjonær innsikt og universell sannhet» (Energica/ Cappelen Damm 2016). Tittelen referer til at hun plutselig en dag opplevde at Jesus snakket til henne.

Forfatteren var i dyp krise, livet hennes var et stort kaos. Hun følte seg forlatt og uverdig, følte skam, skyld, ydmykelse og bebreidet seg selv. «Jeg følte meg som en elendig taper, var kommet så langt ned som jeg kunne komme». Hun hadde mistet alt håp og befant seg på randen av et følelsesmessig sammenbrudd. «Jeg følte at alt var gått tapt, og at det ikke var mulig å ordne opp i det. Jeg følte at livet lå i ruiner for føttene mine».

Hun forteller at hun bare ønsket å dø og ropte på en Gud hun ikke trodde var der. Da kjente hun seg plutselig omsluttet av en kjærlig og tilgivende kraft og hun forsto at hun selv og andre hadde gjort så godt de kunne. Og noe mirakuløst skjedde: «En enorm bølge av lys strømmet inn gjennom vinduet i stuen og begynte å fylle hele rommet». Hun merket et dypt og kjærlig nærvær som la seg over henne og lindret alle cellene i kroppen. Så kom en klar stemme som snakket til henne. «Det var mester Jesus». Og mester Jesus snakket til henne om tilgivelse, om å dømme, om Bibelen, om vekt og følelser, om sykdom og aldring og om egoet. Her er dyp visdom. Ta og les!

Det heter bl.a. at utgangspunktet for fysisk helse er å «forstå disharmonien i tanker og følelser på bevissthetsplanet». Sykdom kan være en lærer - «når vi ikke kan lære en av livets lekser på noen annen måte». Og egoet er «en energimessig mental konstruksjon» som vi bruker til å skape en individuell identitet. Egoet er en sinnstilstand, et tankeredskap som vi trenger for å navigere rundt i verden. «Vi har et ego, men vi er ikke et ego». Det «kreves ofte en stor krise i en persons liv bare for å lage en sprekk i egoet, slik at vi kan begynne å slippe til lyset» og kjenne forbindelsen til det guddommelige som alle mennesker er født med. Guddommelighet er menneskehetens naturlige tilstand.

Forfatteren kjente tilstedeværelse av «en indre kjærlighet som føltes som selve kjernen» i hennes vesen. Hun fikk et annerledes syn på livet og en ny forståelse av det. Hun så hvordan vi og hele naturen hadde lidd på grunn av uvitenhet. «Det var vårt valg om vi ville gjøre jorden til et paradis eller et levende helvete».

Hun kjente kjærlighet og følte seg mer levende. Hun følte at Jesus hadde fjernet et uvitenhetens slør fra øynene og åpnet det indre blikket. Ikke et enklere liv, men et bedre perspektiv som gjorde henne seende og trygg og etter hvert til stor hjelp for andre. Hun måtte venne seg til en helt ny måte å se, tenke og føle på. Det dreier seg om «å ta tilbake guddommeligheten vår» sier hun. Guddommeligheten venter hele menneskeheten, og det er «menneskehetens skjebne å ta den tilbake». Egopersonligheten dekker over guddommeligheten som et teppe.

Forfatteren kjente seg ett med Gud. «Min atskilte identitet som Mary var blitt absorbert i min sanne essens og altets essens: Gud/Brahman». Hun kjente at selve essensen av den hun egentlig er, var gudsbevissthet. «Det var dette vi som mennesker var her for å oppdage, siden det er dette vi allerede er».

Hun forsto at menneskeheten sitter fast i drømmen om egopersonligheten. Vi trenger å våkne opp til vår sanne natur. Hun oppdaget at lyset rundt den fysiske kroppen var levende, og at kroppen er et midlertidig fysisk tempel som huser dette lyset. «Det var lyset som besjelet kroppen og ga den liv». Vi må bruke menneskelivet til å vende tilbake til vår guddommelige tilstand mens vi fortsatt lever i den fysiske kroppen. «Dette var hele poenget med at vi eksisterte, at vi skulle gjenoppdage vårt sanne jeg og vende tilbake til det, mens vi samtidig levde livet vårt».

Mary Terhune beveget seg fra å arbeide innenfor skolemedisin til bevissthetsbasert homeopati. Den «tilbyr et balansert system som behandler hele personen til enhver tid».

Huskelappen 17.mars 2017

 

Tilbake