Trosse tyngdekraften

Publisert: 09.11.18

Trosse tyngdekraften

Det fortelles at Jesus en gang gikk på vannet, og at Peter prøvde seg og sank fordi han hadde lite tro. Jesus hadde sendt disiplene foran seg i båt, gikk opp i fjellet «for å være for seg selv og be» heter det (søndagens prekentekst Matt.14.22-34).

Disiplene kjempet med bølgene. Da de «fikk se ham der han gikk på vannet, ble de skrekkslagne» og trodde det var et spøkelse og skrek av angst. Men Jesus talte til dem: «Vær ved godt mot! Det er jeg, vær ikke redde!»

Jeg vet ikke om dette er en symbolfortelling eller om det er faktum, at Jesus opphevet tyngdekraften og gikk på vannet. Oppheving av tyngdekraften er beskrevet både i mange religioner og i parapsykologi; de fleste religioner beskriver f.eks. levitasjon som en vanlig evne hos hellige kvinner og menn. Tyngdekraften er en av fire grunnleggende krefter som vår tilværelse er underlagt, og vi tror ikke at det finnes «vitenskapelig belegg» for oppheving av den. Men vi vet også at «vitenskapen» er svært begrenset og bare kan forholde seg til en liten del av virkeligheten.

Det er lett å tro at det vi ser, hører, smaker, lukter og føler med de fysiske sansene er alt. Vår jegbevissthet er slik. Men jegbevisstheten er bare en liten del av oss. På nåværende utviklingsstadium er det der vi er våkne. Vi er våkne i jegbevisstheten. Og resten ligger og «sover i båten» - som Jesus en annen gang han og disiplene var ute i storm på Gennesarets sjø. Vi er ennå sovende når det gjelder en sannere og dypere forståelse av virkeligheten, vi er som Peter som prøver, tviler og synker når vi ser bølgene rundt oss.

Men inni oss er en sterkere kraft, en dypere bevissthet og en helere forståelse som venter på utfoldelse. I nattens drømmer kommer denne indre visdom ofte til uttrykk. Men også i glimt gjennom dagen, som fornemmelser, som klarhet, som intuisjon, som underlige og meningsfulle sammentreff. Noen opplever, slik jeg selv gjorde en gang i en hoppbakke, at tyngdekraften oppheves, for å beskytte oss i en farlig situasjon. Tor Aukrust, tidligere prest på Hamar, forfatter, universitetslærer/rektor, skriver i Tilbake til det ukjente (1982) om en sjelsettende opplevelse han hadde som 13-åring hvor tyngdekraften ble opphevet. Noe «totalt uforståelig» hendte som reddet ham «fra den sikre død» sier han. Han konkluderer med at vi aldri får noe entydig svar på slike fenomener, «og kanskje gåten blir sittende i oss så lenge vi lever».

Vår utfordring er å bli bevisst og erkjenne vår begrensning, og deretter legge merke til visdommen og kraften når den viser seg - og åpne for den. Vi har en kropp og befinner oss på en materiell jord hvor tyngdekraften holder oss på plass. Men jeg tror at noe i oss, «sjelen» eller bevisstheten, ikke er underlagt tyngdekraften. De mange som forteller om «ut-av-kroppen-opplevelser» vet det. De har opplevd å befinne seg oppunder taket eller lenger ute og se ned på kroppen. Jeg tror Jesus hadde innsikt om disse forholdene, og kanskje var han i stand til å bruke det og trosse tyngdekraften.

«Defy gravity» - Trosse tyngdekraften – heter en bok av den anerkjente amerikanske healer og spirituelle veileder Caroline Myss (på norsk: «Healingkraftens hellige dimensjon», 2010). Hun utfordrer vår vante oppfatning av virkeligheten, ego-virkeligheten, og mener at vår oppgave er å lære å trosse tyngdekraften. Det ser ut til å være langt dit, men det kan være at vi er på veien. For vi er alle omgitt av et felt av nåde hvor kjærligheten er sterkere enn noe annet og vi alle kan være kanal for lyset. «Åpne deg for den mystikeren du er født som» sier Caroline Myss. «Lær å trosse tyngdekraften i din verden – å tenke, sanse og handle på det mystiske nivået av bevisstheten».

Jeg tror Jesus med sitt liv har vist hva vi som menneskehet er på vei mot, og søndagens tekst minner oss om evnen til å overskride tyngdekraften der det tjener livet. Men først må vi lære at vi er skapninger av energibevissthet, at vi er åndelige vesener. Vi er ikke først en kropp som har en ånd eller sjel, men vi er ånd, en evig sjel som har en midlertidig kropp som vi gjør erfaringer med i den fysiske verden.

Huskelappen 9.nov. 2018

Neste betraktning kommer 23.nov.

Tilbake