Porten

Publisert: 13.04.18

Porten

«Jeg er porten» sier Jesus om seg selv, eller «døren» som det het i tidligere oversettelser (søndagens prekentekst, Joh.10.1-10). Jeg er døren, «den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite». Å bli frelst er å bli hel og bli åpen for det guddommelige. Alle religioner synes å ha det som mål, at mennesket skal ha gudskontakt. Jeg kjenner ikke hinduisme, buddhisme, jødedom, islam og andre religioner fra innsiden og vet ikke hvordan de hjelper, men jeg tror det er dette som er deres mål. Jeg er selv «grepet av Kristus» som Paulus sa, og jeg søker å la Kristusenergien og Kritusbevisstheten få plass i meg og mitt liv.

For meg er Jesus «døren» eller «porten» til et helere liv – eller «Veien» som det også heter. Det betyr at veien til et helere, dypere og mer meningsfullt liv, «liv og overflod», er å leve som han. Leve overgitt til det dypeste i oss, ikke styre livet etter det overflatiske og kortsiktige ego, men etter den visdom og kraft som finnes i dypet, i gudsriket inni. Der vi befinner oss i evolusjonen, kan vi ikke det helt og fullt. Men jeg tror vi er der at vi kan begynne å orientere oss etter det, øve.

            Vi er på vei til en dypere helhet som Jesus har vist til. Dypere helhet betyr at nestekjærligheten vil lede våre liv og at indre intuitiv viten vil være grunnlag for avgjørelser og prioriteringer. Vi er ikke der ennå, men evolusjonen vil ta oss og menneskeheten dit når vi sterkt nok ønsker å komme ut over ego-virkelighetens snevre grenser. Der er nettopp øvelse et stikkord.

Vi må øve på den helere måten å leve på, øve på frivillig avkall, avkall på alltid å få mer og større. Øve på å tenke helhet og være solidarisk i stedet for delt og egoistisk. Tenke fellesskapet i stedet for meg og mitt. Øve på å overgi ego, øve på å stille evner og kvaliteter til rådighet for en større vilje, øve på å «korsfeste ego» som det heter i bibelen, altså ikke la ego styre livet, men la seg lede fra den dypere visdom inni som Jesus lot seg lede av.

Vi trenger alle å øve, ikke minst politikerne og lederne som tar avgjørelser på vegne av oss andre. Å finne porten og gå inn gjennom den kan være et livslangt øvingsprogram. Og erfaringen som vi høster tar vi med oss på den videre reisen.

                                   Huskelappen 13.april 2018

Neste betraktning kommer 27.april

 

Tilbake