Helbredelse

Publisert: 02.03.18

Helbredelse

Søndagens prekentekst er en fortelling om helbredelse. Jesus helbreder en gutt med epileptiske anfall, den gang forstått som besettelse av en ond ånd. «Mange ganger har ånden kastet ham både i ild og i vann for å ta livet av ham», sa faren. «Men om det er mulig for deg å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss!» tryglet han. «Om det er mulig for meg?» svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror». Jesus helbredet gutten ved å befale den «stumme og døve ånd» å fare ut. Faren hadde først tatt gutten med til disiplene, men de hadde ikke maktet å gjøre noe. Jesus bebreidet disiplene som ikke hadde forstått. Og etterpå forklarte han dem at helbredelsen bare kunne skje ved bønn. 

I dag har vi kunnskap om epilepsi. Moderne legevitenskap kjenner årsaken til sykdommen og behandler med medisin og ikke ved åndsutdrivelse. Fortellingen om Jesu helbredelse blir et bilde på menneskets mulighet til å formidle helbredende krefter. Men virkelig helbredelse skjer kanskje bare «ved bønn», som Jesus sier. Det betyr at vi trenger innsikt om det åndelige, innsikt om at det er mer der enn det materielle, det fysiske, at vi alle lever og beveger oss i en større virkelighet som vi ikke kan fatte og måle med de fem fysiske sansene. Rasjonalitet er ikke det dypeste i mennesket, men ånd. Den såkalte «skolemedisin» har ikke det perspektivet, men helbreder likevel. Men kanskje kunne helbredelsen vært dypere og mer helhetlig dersom legevitenskapen hadde hatt et åndelig perspektiv?

Den amerikanske sykepleier og forfatter Mary Terhune sier i boken «Ut av det blå» (2016) at den største krisen i legevitenskapen er at vi er blinde for at bevissthet er den levende kraften bak all ytre materie. Feilaktig tror vi at «virkningen (symptomene) er årsak til sykdom, heller enn en gjenspeiling av en disharmoni i bevisstheten, som lever utenfor kroppen, og som vi må gjøre noe med for å løse».

Mye av den alternative medisin på den andre side har et åndelig perspektiv. Der ser en at fysiske sykdommer kan henge sammen med ubalanse i det åndelige feltet eller i bevisstheten i og rundt mennesket. Terhune nevner homeopati som et eksempel, en bevissthetsbasert medisin, som tilbyr et balansert system som behandler hele personen. Tanker og følelser oppstår ikke i hjernen, sier hun. De eksisterer uavhengig i bevisstheten som «omgir kroppen og gir den liv». Sykdommer starter i bevisstheten, og de blir helbredet i bevisstheten.

Så det å helbrede ved bønn som Jesus snakket om, har med dette å gjøre, at vi ser den større sammenheng. Det innebærer å se at bevissthet ikke er et produkt av materie, men omvendt at materie er et produkt av bevissthet. Det er som is (materie), som er nedkjølt vann og vanndamp (flytende og svevende). Materie kan vi se som «nedkjølt» bevissthet. Bevissthet og ånd er det primære i mennesket og i universet, kropp og fysikk er en følge av og underlagt ånd og bevissthet. Fysisk sykdom starter antakelig i bevisstheten. Den oppstår som følge av bevissthetsmessig ubalanse og helbredes derfra – altså ved «bønn».

Huskelappen 2.mars 2018

Neste betraktnig kommer 16.mars

 

 

Tilbake