En helere verden

Publisert: 28.04.17

En helere verden

Penny Gill, professor ved Mount Hollyoke College i USA, hadde undervist i politisk vitenskap i 40 år da hun på underlig vis mottok et budskap fra en stemme som identifiserte seg som tibetansk mester og bodhisattva Manjushri. Stemmen sa at han arbeidet for å høyne menneskenes bevissthetsnivå slik at vi kan bli mer våkne og tilstede og forstå den dypere struktur og mening i kosmos. Han formidlet innsikt om verdens situasjon, hva som virkelig holder på å skje, om den menneskelige evolusjon og hvordan forstå det som skjer i en videre utviklingsmessig sammenheng. «Hvis menneskene kunne finne stillhet og lytte innover til sitt hjertesenter (hjertechakra i østlig tenkning, energisenter i hjerteområdet), ville de høre alt de trenger å vite for å ta riktige beslutninger» («What in the World is Going On? Wisdom Teaching for Our Time», 2014).

Mennesket er også ånd. Darwins utviklingslære har gyldighet når det gjelder DNA og den organiske og psykologiske utvikling, heter det. Men mennesket lever også i en åndelig sammenheng. Og det er på høy tid å forstå dette for å kunne ta de rette beslutninger og de rette grep. I evolusjonen har de arter overlevd som lærte å tilpasse seg omgivelsene. Menneskeheten er nå kommet til et kritisk punkt, å forholde seg til energi som ikke kan ses av det menneskelige øye. Den materielle dimensjonen må vike plass for en ny måte å erkjenne det åndelige på og dets betydning for menneskelivet.

Svært få mennesker er imidlertid i stand til å kommunisere på høyere frekvenser, sier Manjurshri. De fleste mennesker trenger derfor kommunikasjon på et grovt, materielt nivå. Utfordrende informasjon kommer derfor fra kosmos i store pakker som ikke kan misforstås, slik som sykdom, ulykker, nye forhold eller en overraskende ny vitenskapelig oppdagelse. Fokus må utvides til å inkludere en ny måte å merke og lære på gjennom en utvidet vitenskap.

Menneskeheten er invitert til å gjøre et kvantesprang i bevissthet, sier stemmen. Det vil føre til dramatiske endringer i atferd. Vi må ved felles ansvar ta inn energi som er tilgjengelig - ikke la den føre til angst, paranoia, aggresjon, konflikt og vold som mange gjør, men til å høyne bevisstheten. Kosmisk energi kommer til jorden. Universets grunnleggende struktur er at alt er i konstant flyt. Universet er ikke statisk og det finnes ikke noen form som er permanent.

Energien som omkranser og levendegjør jorden er i ferd med å skifte, og noen intuitivt begavede mennesker kan merke det. Det er de med mest erfaring. Blant dem som ikke er med på dette er bl.a. politikere, ledende i næringslivet, krigere, terrorister, materialister. De motsetter seg endringer, ikke fordi de er dumme eller onde, men fordi de ikke har erfaring med ny energi. De er fanget i unge sjelers parametere og lidenskap som ønsker å skape mening for lille-selvet og utvikle ego og det en tror tjener ens eget lille-selvs beste.

I virkeligheten er lille-selvet ikke i stand til å ha en nøytral, objektiv kunnskap, til å vite hva som er sant, til å forutse det uforutsigbare, til å mestre trussel eller lindre angsten. Og det er heller ikke i stand til å svare adekvat på behovet for bevissthetsmessig kvantesprang og for forholdet til det åndelige. Lille-selvet er forvirret når det gjelder sin egen evne til å forstå. Løsningen på jordens problemer begynner med at lille-selvet innser at det ikke forstår de store linjene. Frykt er den tydeligste hindring for menneskelig frihet, for å erfare grenseløs bevissthet og en dyp forståelse av universell forbindelse. Ego er stedet for frykt, kilden for frykt og fryktens agent. Helbredelse skjer når hjertet åpnes og en får mer troverdig informasjon om verden og mer innsiktsfull forståelse av virkeligheten. Det handler om visdom og medlidenhet. Med «hjertet» menes nettopp hjerte-senteret, hjertechakra, menneskets evne til å være åpen for hele universet, evnen til å vite, berøre, undersøke og være.

Tenkning er bare én vei til kunnskap, styrt av data, reproduserbar, konkret og materiell, og den fornekter innsikt fra hjertet. Å våkne opp og utvikle hjertesenterets evne vil roe ned frykten, åpne bevisstheten og sette mennesket i stand til å møte de store utfordringer. Det er dit vi er på vei. Jorden er et ennå uutviklet sted. Men potensialene til noe mer er der.

Huskelappen 28.april 2017

Neste betraktning kommer 12.mai

Tilbake