Et julemirakel fra Brasil. John of God

Publisert: 23.12.13

Lyset fra Brasil

Midt inne i Brasil, halvannen times kjøretur (115 km) syd for hovedstaden Brasilia, i en liten by som heter Abadiania, ligger et senter som det er fristende å kalle ”et åndenes sykehus”.  Alle slags sykdommer behandles der, også de mest alvorlige. Siden 1978 har Joao Teixeira da Faria - kalt John of God - vært der og formidlet healing til mange tusen mennesker hver uke - fysisk, psykisk og åndelig helbredelse. Hundrevis av basilianere og folk fra hele verden kommer dit hver dag.

            ”De kommer fra alle samfunnslag og med alle typer lidelser, mange av dem har fått beskjed om at de lider av dødelige sykdommer, eller at de ikke kan helbredes,”  sier forfatterne Heather Cumming og Karen Leffler. ”Mange søker åndelig vekst, og mange opplever også forvandling. En jevn strøm av leger, forskere, kvantefysikere, politikere, professorer, skuespillere og filmskapere fra hele verden er blitt behandlet av de åndelige eksistensene. De berømte og de alminnelige, personer av alle farger, trossystemer og religiøs overbevisning tas imot, ingen blir favorisert” (Cumming/Lefler, John of God, Cappelen Damm 2010). Selv var jeg der i september i år sammen med en gruppe fra Norge. En sterk opplevelse.

       John of God har i mange år latt åndelige leger (leger som tidligere har levd på jorden og andre høyt utviklede sjeler) overta kropp og hender og på mirakuløs måte helbrede mennesker som strømmer til stedet, Casa de Dom Ignacio de Loyola. Stedet er oppkalt etter den spanske mystikeren Ignatius av Loyola (1491-1556) som er den viktigste åndelige ”eksistensen” eller ”entitet” som virker gjennom John of God. ”Jeg helbreder ingen,” sier Joao selv. ”Det er Gud som helbreder. I sin godhet lar han entitetene bruke meg som redskap, gir healing og trøst til mine søstre og brødre. Jeg er virkelig bare et instrument i Hans Guddommelige Hender.” Han følger den universelle kjærlighet, sier han. Og for ham er Gud universets arkitekt, ”den overlegne intelligens” som er i alt til enhver tid. Mer enn 10 millioner mennesker har gjennom årene oppsøkt denne spesielle mannen som har viet hele sitt liv til å hjelpe sine medmennesker, sier den norske reiseleder Ann Kristin Espejord. ”Antall mennesker som søker han og det fantastiske arbeidet som utføres, gjør han til verdens største healer som lever på jorden i dag.”

       Det hele virker underlig for vår vanlige måte å forstå virkeligheten på. Men der rår en annen innsikt. Det er innsikten at bevissthet og det åndelige er den grunnleggende kraft og energi i universet, og at det fysiske er et materialisert uttrykk for det åndelige. På samme måte som is er frosset vann som igjen er kondensert vanndamp, kan vi se materie som ”kondensert” eller ”frosset” bevissthet. Skader i kroppen kan ha en psykisk eller åndelig bakgrunn.

       Mediet Joao ”innlemmer” som det heter rundt trettisju åndelige eksistenser. I tillegg arbeider andre ånder med en person mens den innlemmede eksistensen fører tilsyn med healingprosessen. Noen få operasjoner er fysiske inngrep, men de fleste er åndelige, men virkningen er den samme. Ikke alle blir helbredet, og noen må dit flere ganger. Kanskje henger helbredelse også sammen med egen innstilling og innsats og vilje til endring av livsstil. Men mange får hjelp - med nakke- og ryggsmerter, kreft, aids, magebesvær, vansker med syn og hørsel, migrene, MS, parkinson, lammelser, psykiske problemer, rusavhengighet, åndelig stagnasjon osv. Og alt er gratis. En betaler ingenting for å være der eller bli behandlet, bare for urtemedisin som anvises.

        Healingen er del av et vitenskapelig paradigme. Men det er et annet paradigme, altså en annen forklaringsmåte eller forståelsesmåte enn det rådende materialistiske verdensbilde som preger dagens legevitenskap og som reduserer alt til noe materielt. Hvis flere trener seg til å gjøre dette, sier den anerkjente amerikanske professor i nevrologi Rudolph E. Tanzi i et TV-program om John of God, ”så skulle medisinen bli veldig annerledes og en fantastisk ting”. I Abadiania er altså den legevitenskapen virkelighet. Naturlig nok møter John of God motstand, både fra tradisjonell legevitenskap og fra den katolske kirke som han tilhører. Leger som er til stede under operasjoner blir imidlertid overbevist og veldig forundret. Folk blir helbredet.

       Det handler ikke om John of God, ”men om den energien, den kraften, de åndene, det kollektivt ubevisste, eller Gud, som ligger bak det hele,” sier en annen lege, dr. Philip C.Bechtel. ”Det åpner vår bevissthet for hva som er mulig. Jeg mener det kun er fantasien som begrenser oss.”          

       John of God reiser også til andre land (Latin-Amerika, USA, Europa, New Zealand) og gjør samme arbeid der. ”Innlemmelsen av de åndelige eksistensene på forskjellige steder rundt om i verden er nødvendig på grunn av den overgangsfasen menneskeheten nå er midt oppe i,” sier Cumming og Leffler. Han er redskap i arbeidet med å spre bevissthetens lys til jorden.

     Joao, som selv vokste opp i veldig fattige kår og ikke fikk fullført noen skolegang, støtter også mange prosjekter i lokalsamfunnet. Politi og andre etater har fått penger til utstyr, ungdom har fått hjelp til utdannelse, byggeprosjekter er støttet, og suppekjøkken flere steder i landet sørger for mat til den fattige befolkning. Bare i Abadiania får 1000 familier mat, klær og skolemateriell gjennom kjøkkenet. Gaver og inntekt fra kvegfarm og gruvedrift finansierer det hele. Joao gir sjenerøst til trengende, bl.a. omsorgspakker i hele distriktet. (se Ann Kristin Espejord: www.johnofgodreiser.com).

       Det går mot jul. For meg blir julebudskapet illustrert gjennom dette arbeidet: Gudskraften virker i og gjennom mennesket – mer og mer. Barnet i krybben vokser. Det skal bli ”fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag,” som det heter. Det vil si alle mennesker som åpner seg og tar imot gudskraften. Flere og flere gjør det. Andre kulturer har andre navn, men i vår kulturkrets begynte det hele med healeren Jesus fra Nasaret.

Kronikk i Klassekampen ("Et julemirakel fra Brasil") 23.des. 2013

                                              

Tilbake